Tarieven & Vergoedingen

Jij Oké

Tarieven

Voor 2022 zijn de volgende tarieven door de overheid vastgesteld

klein_logo jij oke

Kinderen en jongeren

(0 tot 18 jaar)

De praktijk heeft een contract met Holland Rijnland

De kosten worden door de gemeente vergoed voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit de gemeentes van Holland Rijnland, mits er een verwijzing is van de huisarts, specialist of CJG.

Ouders hebben geen eigen bijdragen.

U dient 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt € 82,50 in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de gemeente, maar dient de cliënt zelf te betalen.

Volwassenen

(18 jaar en ouder)

voor Generalistische BasisGGZ (GBGGZ)

Psychologische hulp wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, aangezien ik geen contracten heb afgesloten. Jongeren de al in behandeling zijn en 18 jaar worden kunnen vanuit de verlengde jeugdhulp soms betaald worden vanuit de gemeente.

Psychologische hulp GBGZZ per uur €  110,00
Psychologische hulp coaching per uur € 110,00
Supervisie NIP/NVO/SKJ/VGCT per uur € 120,00

U dient 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt € 82,50 in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekering, maar dient de cliënt zelf te betalen.

Vergoedingen

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten vanaf 18 jaar. De praktijk heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars.

Ik werk samen met, de Jeugd-en-Gezinsteams van Holland Rijnland, huisartsen, jeugdartsen, scholen en de Specialistische GGZ.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn op alle overeenkomsten met Jij Oke, de Algemene Voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) van toepassing.

 

Hulp in de kosten

In sommige gevallen is het mogelijk een “rugzakje” (leerling-gebonden financiering) of een persoonsgebonden budget aan te vragen.

Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belastingdienst de kosten (deels) vergoeden. Voor informatie over de mogelijkheid tot vergoeding, kunt u vooraf contact opnemen met de desbetreffende instantie. Aan zorgverleners wordt een AGB code toegekend, de AGB-code van onze praktijk is 94057684. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd.

Als u de kosten van behandeling met uw inkomen niet kunt dragen, dan kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering hebben. Iedereen kan hier een beroep op doen. Ook als u betaald werk heeft, pensioen krijgt of een arbeidsongeschiktheiduitkering.

Belangrijk hierbij is, dat de kosten waar u voor komt te staan te hoog zijn voor uw inkomen. Informeer hiervoor bij de afdeling Werk, Onderwijs & Welzijn van de gemeente.

 

Ziektenkostenverzekering

We merken regelmatig dat cliënten door hun ziektekostenverzekeraar onjuiste voorlichting krijgen over vergoeding van onze behandeling of onderzoeken. De vergoedingen vallen achteraf tegen. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar.

klein_logo jij oke

Orthopedagogiek, behandeling, coaching en supervisie.

Heeft u vragen?

Stuurt u ons dan a.u.b. een email, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.