Werkwijze

Informatie voor ouders, jongeren en professionals

klein_logo jij oke

Aanvullende informatie voor Jongeren

Bij Jij Oké ga ik zorgvuldig om met jullie privacy. Ik werk volgens de beroeps ode van mijn beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen NIP) www.psynip.nl en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen www.nvo.nl.

Dit betekent onder andere dat ik een geheimhoudingsplicht heb en dat uw gegevens niet gedeeld kunnen worden met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat je daarvan op de hoogte bent en u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezag dragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.Vanaf 16 jaar kun je jezelf aanmelden en hoef je voor gesprekken met een orthopedagoog geen toestemming van je ouders te hebben, maar het kan soms wel handig zijn als je ouders weten dat je hulp hebt gezocht.

klein_logo jij oke

Voor ouders

Werkwijze

Na aanmelding wordt u en uw kind/jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de klachten besproken en wordt stilgestaan bij het ontstaan en het beloop van de klachten. Daarnaast vindt met u als ouders/verzorgers een gesprek plaatst om de ontwikkeling van uw kind/jongere in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, dat besproken wordt met kind/jongere en ouders. Daarna kan een behandeling worden gestart.

Aanmelding

Hier kunt u uw kind/jongere aanmelden wanneer u in het bezit bent van een verwijzing van uw (huis)arts of vanuit CJG Holland Rijnland. Wilt u zo vriendelijk zijn het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goede inschatting kunnen maken of wij de juiste praktijk voor u en uw kind/jongere zijn. U krijgt van de aanmelding een bevestiging. Vervolgens nemen wij contact met u op.

Vergoeding

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Zo ook de hulp die vanuit onze praktijk wordt geboden. Wij hebben een contract gesloten met Holland Rijnland, waardoor de zorg binnen onze praktijk volledig vergoed zal worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben wij een indicatie nodig vanuit de gemeente waar u woont (Holland Rijnland), of een verwijsbrief van de huisarts of specialist (o.a. kinderarts, GGD arts, (kinder)neuroloog).

 

De Praktijk heeft voor 2022 geen contracten voor > 18 jaar afgesloten met zorgverzekeraars in Nederland.

We merken regelmatig dat cliënten door hun ziektekostenverzekeraar onjuiste voorlichting krijgen over vergoeding van onze behandeling of onderzoeken. De vergoedingen vallen achteraf tegen. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar.

In het geval van te laat afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) of no-show zijn we genoodzaakt een tarief in rekening te brengen. Het tarief bedraagt € 75,00 en is niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Wachttijd

Vooraan op de homepagina kunt u de recente wachttijd aflezen.

 

klein_logo jij oke

Voor professionals

Mogelijkheden voor onderzoek en behandeling
Zowel diagnostiek als behandeling kan plaats vinden binnen de Generalistische Basis GGZ.

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars of gemeenten is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. Een verwijsbrief van alleen de POH-GGZ is niet voldoende.
Voorbeelden van klachten waarvoor u kunt verwijzen zijn o.a. angst-en paniekklachten, problemen met assertiviteit, onverwerkte rouw, depressieve klachten, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, traumagerelateerde klachten, overspannenheid en burn-out.

Contra-indicaties

 • psychotische stoornissen/schizofrenie
 • eetproblematiek
 • verslavingsproblematiek
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • als er langdurige hulp nodig lijkt en sprake lijkt van crisisgevoeligheid of sucidaliteit

Hoe verwijzen?
De cliënt kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft de cliënt echter een verwijsbrief nodig van de huisarts. Een verwijsbrief moet voldoen aan de volgende, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde eisen:

 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een halfjaar voor de eerste behandeldatum liggen).
 • Naam en functie van de verwijzer; ALLEEN de huisarts mag verwijzen en niet de POH.
 • AGB-code van verwijzer.
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM V code of op een andere manier).
 • Aangeven of verwezen wordt naar de generalistische basis-ggz of specialistische ggz.

Er kan zowel een papieren verwijsbrief als digitale verwijsbrief gebruikt worden (500125614@lms.lifeline.nl).

Als blijkt dat cliënten gezien de aard en ernst van de klachten toch niet geholpen kunnen worden binnen de Basis GGZ dan dient terugverwijzing plaats te vinden.

Kwaliteit

Orthopedagogiek, behandeling, coaching en supervisie.

Heeft u vragen?

Stuurt u ons dan a.u.b. een email, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.